شرکت احياگران ناجی

تاریخچه شرکت احياگران ناجی

شرکت احیاگران ناجی در خرداد ماه سال 1390 پس از اخذ استعلام لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره ثبت 404619 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.


شرکت ما با بهره مندی از سرمایه های انسانی متعهد و توانمند وخستگی ناپذیر با ساختار تشکیلاتی منسجم، روش های علمی و سامانه مکانیزه جامع وصول مطالبات به صورت تخصصی و هدفمند با هدف پاسخگویی به تمامی نیازهای مشتریان خود گام بر می دارد.