شرکت احياگران ناجی

اهداف راهبردی شركت احياگران ناجی

 
  ماموريت  
مأموریت ما ساماندهی و احیای منابع مالی بانکها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت های لیزینگ، بنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق وصول مطالبات با نگاهی نو با محوریت بازگشت و امنیت سرمایه مشتریان می باشد.