شرکت احياگران ناجی

شاخص بهای تولیدکننده آذرماه منتشر شد

تاریخ خبر : شنبه 15 دي 1397  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه 1397 به عدد 173.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 4.5 درصد کاهش داشته است.
-  شاخص مذکور در آذر ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 53.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.


 

2