شرکت احياگران ناجی

مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس بانک مرکزی عراق

تاریخ خبر : چهارشنبه 22 اسفند 1397

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته اولین بخش از مطالبات دولت ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد. از ۱۲ میلیارد دلار صادرات ایران به عراق ۴میلیارد آن صادرات برق وگاز است.در این جلسه در مورد تسهیل امور بانکی صادرکنندگان کالاوخدمت ایرانی ونیز فعالیت شعب بانک های ایرانی درعراق و ایجاد روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک های عراقی و ضرورت قبول ضمانت نامه های دیناری به جای ضمانت نامه دلاری برای فعالیت ‌پیمانکاران ایرانی بطور مفصل گفتگو شد.

مذاکرات رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس بانک مرکزی عراق