شرکت احياگران ناجی

عرضه طرح ۲۰-۲۰ بیمه نوین به بازار

تاریخ خبر : چهارشنبه 22 اسفند 1397

 به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، در این طرح بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی با اعتبار یک ماهه در بازه زمانی ۲۰ اسفند‌ماه ۱۳۹۷ تا ۲۰ فروردین‌ ماه ۱۳۹۸ ارائه می‌شود. طرح ۲۰-۲۰ نوین با در نظر گرفتن نیاز بیمه‌گذاران هنگام سفرهای نوروزی و اطمینان خاطر آنها از امنیت منازل مسکونی در روزهای پایان سال و ایام تعطیلات طراحی و به بازار عرضه شده که در آن منازل مسکونی واحدهای آپارتمانی و اثاثه آن در محدوده شهرها به مدت یک ماه تحت‌پوشش خطرات آتش‌سوزی، صاعقه، انفجارو سرقت با شکست حرز قرار می‌گیرد.