شرکت احياگران ناجی

کاهش تنگنای مالی بانک ها

تاریخ خبر : چهارشنبه 19 تير 1398

 قبلا گفته شد که آنچه به عنوان تنگنای مالی بانکها ذکر می شود کمبود ذخائر مازاد در دسترس بانک ها در چند سال اخیر است.

به گزارش بنکر (Banker)،  از سویی افزایش حجم ذخائر مازاد بانکها (از انواع مصارف پایه پولی یا همان حساب دیداری بانکها نزد بانک مرکزی) در انتهای سال 1397 نسبت به ابتدای همین سال، کمبود منابع مالی بانکها برای تسویه بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد.
نسبت ذخایر مازاد به حجم سپرده های بانکی از 0.34 ابتدای سال 97 به 0.4 در انتهای سال 97 افزایش یافت.
مجددا تاکید میگردد ذخائر مازاد بانکها جهت تسویه نقل و انتقالات سپرده های بانکی کاربرد داشته و از جنس پول مخلوق بانک مرکزی است. همچنین زمانی را به خاطر داریم (اواخر دهه 80) که ذخائر مازاد به وفور در دسترس بانکها بوده و در سال 1389 نسبت ذخائر مازاد به حجم سپرده در حدود 2.5 درصد هم رسیده بود!