شرکت احياگران ناجی

ابهام در اعداد اعلام شده از سوی بانک مرکزی

تاریخ خبر : چهارشنبه 19 تير 1398

 محاسبات بر مبنای داده های بانک مرکزی نشان میدهد نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی "بانکهای خصوصی و موسسات غیربانکی" در انتهای سال ۱۳۹۷ ، ۱۲.۵ درصد است.

به گزارش بنکر (Banker)، این در حالی است که محاسبه این نسبت بر اساس صورت های مالی "عمده" بانکهای خصوصی و برای انواع "تسهیلات ریالی و ارزی" ، رقمی در حدود ۲۱ درصد را در همین بازه زمانی نشان میدهد.
سوالی که مطرح میگردد آن است که چنین شکاف محاسباتی از دو منبع اطلاعاتی به چه دلیل ایجاد شده است؟ بانک های تجاری انصافا شفاف تر عمل نکرده اند؟
ممکن است انتقاداتی به این تحلیل وارد گردد که قبل از آن خواهشمندیم به موارد زیر توجه کنید :
۱. هر دو منبع اطلاعاتی بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده است.
۲. تسهیلات ارزی تنها ۱۳ درصد از کل تسهیلات را بخود اختصاص داده است و پر کردن شکاف ۱۲.۵ درصد و ۲۱ درصد از  مسیر آن کمی غیرواقع بینانه است.
۳. بانکهای خصوصی مورد محاسبه در حدود ۹۲ درصد بازار کل تسهیلات بانکها و موسسات خصوصی را دربرگرفته و نمیتوان گفت بانکهای دیگر توان پرکردن چنین شکاف محاسباتی را دارند.